Cone Valve är en del av morgondagen

Cone Valve är ventilen som underlättar flödet och håller tätt för att möjliggöra högre tryck. I simulerad miljö har Cone Valve minskat tryckförlusterna till en femtedel. Se vår video om Cone Valve för att lära dig mer.

 

Cone Valve är en kompakt 4 portars, 2 vägs, 3 läges riktningsventil – en unik Cartridge-ventil, som med sin nästan tryckfallslösa design, reducerar energiförbrukningen med upp till 80% jämfört med konventionella riktningsventiler av slidtyp.

En konisk kägla med strömlinjeformade spårkanaler, styr flödet genom ventilen. Denna koniska kägla är sedan placerad i en specialutformad packning som är konisk invändig och cylindrisk utvändig, vilket gör ventilen lätt att montera i ett ventilblock, samtidigt som, en fullkomlig tätning mot portarna uppnås genom kilverkan.

Käglan tillåts att rotera både åt höger och vänster genom att dubbelmagneterna drar i en kulmutter, som är monterat på kulskruven, som sitter i andra änden av käglan.

Med ett kvarts varv skiftar man således flödesriktningen till exempel från P till A över till P till B samtidigt som B till T skiftar över A till T. Precis som i en vanlig riktningsventil av sliptyp. Däremellan, i opåverkat läge, är ventilen stängd i alla portar, så kallat sätestät.

 

 

Vill du vara med?

Steuker inleder tester i applikationer för att se Cone Valves verkliga utfall. Vi söker nu företag som vill delta i dessa försök. Alla försök görs på Högskolan i Halmstad.

Läs mer

FORSKNINGSPARTNER

MEDIAPARTNER

BY Niclas