Kontakt och team

[Form id=”1″]

Telefon:

Roland Ekström, VD
070-588 65 25

Hans Löfgren, Tekniskt ansvarig
072-393 74 55

E-post:

kontakt@steuker.se

 

Fyll i denna intresseanmälan om du vill vara delaktig  i någon av våra studier.

.

Team

Roland Ekström,

Roland Ekström

VD

Roland har tjugofem års bakgrund och erfarenhet som företagare med ett stort antal entreprenörinitiativ.

Idag verksamhetsledare för Pace Management som är speciellt inriktat på att bygga och driva affärsprojekt i ”gränsland” mellan kunskapsutveckling och lönsamhet.

Under ett tiotal år engagerad av Industriförbundet / Svensk Näringsliv med att driva utveckling inom IT  och då främst kompetensförsörjning och den nya teknikens användning inom små- och medelstora företag

 

Hans Löfgren,

Hans Löfgren

TEKNISKT ANSVARIG & FORSKARE

Hans vetenskapliga specialité är strömningslära. I sitt  arbete kombinerar han avancerade beräkningsprogram med experimentell mätutrustning för att förstå och verifiera de hydrauliska komponenternas funktion. Tillsammans med deras uppfinnare arbetar han metodiskt för att optimera flödet genom deras strömningsmaskiner. Detta samarbete sammankopplar tidigt den innovativa processen med vetenskapliga metoder.

På så vis kan vi snabbt utveckla effektiva hydrauliska komponenter.

 

 

Bengt-Göran Rosén,

Bengt-Göran Rosén

FORSKARE

Bengt-Göran är professor vid Högskolan i Halmstad och hans vetenskapliga specialié är produktionsutveckling och ytteknologi. Han har över 20 års erfarenhet av att driva nationella såväl som internationella, industriella forskningsprojekt.

Christian Lauridsen,

Christian Lauridsen

INNOVATÖR

Christian har inom hydraulikbranschen drivit eget företag i 35 år, och har 30 års erfarenhet av konstruktion/design och tillverkning av ventilblock för hydraulik. Född med en stor nyfikenhet samt ett stort intresse för uppfinninger, har tillsammans med ett högt kostnadsläge i Skandinavien gjort att innovativa lösningar/produkter varit en naturlig del av vardagen.

Idag är Christian försäljningsingenjör och kundrådgivare för ett stort tysk hårdmetallsföretag, samt utvecklare av nya innovativa produkter inom industrin och dentalbranschen.